TGA Cup bóng đá 2018

TGA Cup bóng đá là hoạt động của công ty nhằm tạo ra sân chơi cho các anh em sau thời gian 8 tiếng làm việc nơi văn phòng, siêu thị và kho. Đây cũng là dịp để các anh em giao lưu học tập lẫn nhau, giúp rèn luyện sức khỏe , thể chất. Đồng thời cũng tạo sự gắn kết hơn giữa anh em các khối Văn phòng - Siêu thị - Kho.