TGA thiện nguyện 2019

Chuyến xe NGHĨA Sẻ chia là tất cả nhưng gì chúng tôi mong muốn. Góp một phần sức bé nhỏ để giúp đỡ, cùng chung tay với cộng đồng... Chuyến xe TÌNH Giữ lúc lòng còn nhiều suy tư, chuyến xe NGHĨA ấy đã làm ấm lòng và khơi lên trong tôi chữ TÌNH, tình đồng đội, tình anh em , tình bạn bè... những người bạn mới. Xoá nhoà những nghĩ suy chưa lạc quan... anh em đồng lòng,