TGA Year End Party khối văn phòng 2018

Đây là sự kiện đánh dấu một năm đầy bức phá của tập thể TGA. Cũng là thời gian cùng nhau nhìn lại chặng đường một năm đã đi qua, sau đó là quẩy nhiệt tình ^^.