Hiệu quả công việc đến từ sự hạnh phúc chỉ là lý thuyết suông?

Hiệu quả công việc đến từ sự hạnh phúc chỉ là lý thuyết suông?

Khi nói đến nhân viên của MIA, Admin luôn nhắc đi - nhắc lại từ khóa “Vui vẻ - Hòa đồng”.

Nhưng vì sao lại là “vui vẻ - hòa đồng”? 

Vì MIA tin rằng “Chỉ có nhân viên vui vẻ, hạnh phúc trong công việc mới có thể chia sẻ niềm vui của mình cho khách hàng”

Nhưng liệu niềm tin đó chỉ là lý thuyết suông?

Nghiên cứu (đăng tải trên tạp chí Labor Economics, 2009) của Andrew J.Oswald – Giáo sư khoa Kinh Tế & Khoa học Hành vi của Đại học Warwick & công sự Eugenio Proto đã chỉ ra rằng: Có sự tương quan giữa việc cảm thấy hạnh phúc – vui vẻ trong công việc đối với hiệu suất làm việc. 

13% là độ chênh lệch giữa hiệu quả công việc của nhân sự cảm thấy vui vẻ - hạnh phúc với những nhân sự không cảm thấy hạnh phúc khi tham gia thí nghiệm. 

Thế kỷ trước, Henry Ford đã tác động đến “sự hạnh phúc” của nhân sự bằng cách giảm giờ công làm việc trên tuần từ 100 giờ trên tuần, xuống còn 40 giờ trên tuần – từ đó hiệu quả làm việc tăng lên. 

Hiện tại, Google, Southwest Airlines và nhiều công ty khác chú trọng vào “sự hạnh phúc” của nhân viên.

Do đó, niềm tin của MIA không phải là lý thuyết suông.

Team HR ở MIA đã nổ lực như thế nào để mang lại cho nhân viên “Sự hạnh phúc”?

Ở MIA.vn, Team HR luôn cố gắng mang lại “sự hạnh phúc” cho nhân viên của mình bằng cách:

  • Happy Hour mỗi Thứ 5 hàng tuần. Các nhân viên của MIA sẽ được về sớm 1 giờ và “enjoy” thức ăn hoặc thức uống bữa xế

  • Các hoạt động “ngoại khóa” dành cho nhân viên.

  • Luôn có 1 tủ thức ăn & thức uống cho nhân sự hay “ăn dậm” như Admin chẳng hạn :3

  • Quan trọng nhất chính là tinh thần tích cực – vui vẻ, hòa đồng mà môi trường, văn hóa của các MIA-ers tạo ra

Và MIA vẫn tiếp tục công cuộc tạo ra “môi trường làm việc vui vẻ - hòa đồng - hạnh phúc” cho nhân viên của mình.

#MIA

#HạnhPhúc khi làm việc

#VuiVẻ - #HòaĐồng

Theo dõi các cổng thông tin tuyển dụng của MIA.vn tại:

? Linkedin:            shorturl.at/iEIPW

? Facebook:         https://www.facebook.com/tgatuyendung

? Website:            https://tuyendung.mia.vn/TIN KHÁC