XEM VIỆC LÀM TẠI:

Kinh doanh

 • Theo ca/xoay ca
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

 • Theo ca/Xoay ca
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

 • Theo ca/xoay ca
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

Công nghệ thông tin

 • Fulltime
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

Kho vận

 • Full time
 • (Phỏng vấn tại)

  342 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP HCM

Marketing

 • Fulltime
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM