XEM VIỆC LÀM TẠI:

Chăm sóc khách hàng

 • Theo ca/Xoay ca
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

Ngành hàng

 • Fulltime
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

Marketing

 • Fulltime
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM

 • Fulltime
 • (Phỏng vấn tại)

  285-287 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM